„Kyäni“ atitiktis reikalavimams

 • Pasitenkinimo produktais garantija Klientams (netaikoma Verslo partneriams)

  „Kyäni“ siūlo 100 % (šimto procentų) 30 (trisdešimties) dienų pinigų grąžinimo garantiją (atėmus pristatymo mokesčius) visiems Klientų įsigytiems produktams. Klientai privalo grąžinti „Kyäni“ visus panaudotus ir nepanaudotus produktus. Kai produktai bus gauti, „Kyäni“ platinimo centras per trisdešimt dienų nuo jų gavimo dienos apdoros visas grąžinamas prekes ir pinigus.

  Atkreipkite dėmesį, kad visi produktų, kurių įmonė nebegamina, taip pat sezoninių ir akcijinių produktų pardavimai yra galutiniai, todėl negalima jų pakeisti arba susigrąžinti už juos sumokėtų pinigų.

  Produktams suteikiama mažiausiai 30 dienų garantija nuo pirkimo dienos. Taip yra visų pirma todėl, kad „Kyäni“ produktai pagaminti iš natūralių sudedamųjų dalių ir greitai genda, todėl gali tapti nebetinkami perparduoti, jeigu buvo atidaryti, netinkamai saugoti arba grąžinti ne originalioje pakuotėje.

  Bet kokios aukos labdarai, įskaitant „Potato Pak“, pasibaigus 14 (keturiolikos) dienų teisės atsisakyti sutarties laikotarpiui yra galutinės ir negrąžinamos.

  Klientams neleidžiama perparduoti „Kyäni“ produktų už mažesnę kainą, nei rinkos vertė, arba pardavimui naudoti tokių svetainių kaip „eBay“, „Amazon“, „Craigslist“, „Facebook Marketplace“ arba panašių internetinės mažmeninės prekybos vietų.

 • Verslo partnerių atliekamas atsargų grąžinimas

  Verslo partneris per 14 (keturiolika) dienų nuo Nepriklausomo verslo partnerio sutarties įsigaliojimo gali atsisakyti šios sutarties be jokių nuobaudų ir nenurodydamas jokios priežasties, su sąlyga, kad Verslo partneris raštu praneša „Kyäni“ apie tokį sprendimą nepasibaigus nurodytam laikotarpiui.

  Verslo partneriui savanoriškai nutraukus arba atšaukus Nepriklausomo verslo partnerio sutartį pagal ankstesnės šio dokumento pastraipos arba 11 straipsnio c punkto nuostatas, „Kyäni“ išpirks bet kokią dalį verslo partnerio turimų ir esamu metu tinkamų parduoti atsargų, kurias verslo partneris įsigijo iš „Kyäni“ per ankstesnius dvylika mėnesių. Išpirkimo kaina sudarys 90 proc. Verslo partnerio sumokėtos pirkimo kainos. Išlaidas, patirtas už produktų siuntimą Verslo partneriui ir produktų grąžinimą „Kyäni“, dengia Verslo partneris, ir jos nebus kompensuojamos. „Kyäni“ neišpirks Verslo partnerių atsargų, jeigu Sutartis nutraukiama dėl pažeidimo.

  Pagal Sutarties nuostatas išperkamos atsargos apima visus įmonės gaminamus produktus, reklaminę medžiagą, pradinius rinkinius ir kitą pagalbinę pardavimo medžiagą, kurią Verslo partneris įsigijo iš „Kyäni“. Ši nuostata netaikoma „Potato Pak“ produktams.

  Šioje dalyje išdėstytos išpirkimo nuostatos netaikomos atsargoms, kurios nelaikomos esamu metu tinkamomis parduoti atsargomis. Esamu metu tinkamos parduoti atsargos neapima atsargų, kurių pasibaigęs galiojimo laikas, pažeista arba pašalina nuo klastojimo apsauganti saugos plomba, jeigu produktai buvo atidaryti arba iš dalies sunaudoti, taip pat produktų, kurių įmonė nebegamina arba kurie yra sezoniniai arba akcijiniai produktai.
  Jeigu Verslo partneris nepareiškia reikalavimo dėl produktų, o jie vėliau pagal šio dokumento nuostatas išperkami arba grąžinami už juos sumokėti pinigai (pavyzdžiui, užsakymas buvo atmestas, nurodytas neteisingas adresas arba telefono numeris, nepavyko pristatyti ar dėl kokių nors kitų priežasčių), Verslo partneris turės sumokėti 16 eurų (+ PVM) administracinį mokestį ir padengti išlaidas, patirtas siunčiant produktą Verslo partneriui bei grąžinant jį „Kyäni“.
  Visus produktus Verslo partneris privalo išsiųsti „Kyäni“ ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai iš „Kyäni“ el. paštu gauna rekomendaciją grąžinti produktus. Visgi Verslo partneris prisiima riziką dėl nuostolių, kurie gali būti patirti gabenant produktus.

  Nepriklausomiems Verslo partneriams neleidžiama perparduoti „Kyäni“ produktų už mažesnę kainą, nei šiuo metu paskelbta didmeninė (verslo partnerių) kaina, arba pardavimui naudoti tokių svetainių kaip „eBay“, „Amazon“, „Craigslist“, „Facebook Marketplace“ arba panašių internetinės mažmeninės prekybos vietų.